Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen

  • Smedefod 10 a, 6392 Bolderslev
  • 73768322
Billedet på sidehoved

VÆRDIREGELSÆT FOR BOLDERSLEV SKOLE

 

VISION

Eleverne har både glæden ved og lysten til at lære mere og er ansvarlige livsduelige medborgere i vores demokratiske samfund.

MÅL

At eleverne i trygge børnefællesskaber udvikler sociale, personlige og faglige kundskaber og færdigheder, hvor afsættet er relationer, læring og god trivsel.

DET ER VÆRDIFULDT AT

Eleverne oparbejder de bedste forudsætninger for at bidrage og agere ansvarsfuldt i eget liv til glæde for sig selv og for fællesskabet.

DERFOR VIL VI MED FÆLLES FODSLAG

  • F aglighed og læring
  • O msorg og tolerance
  • D ialog og respekt
  • S elvstændighed og initiativ
  • L ivsglæde og selvværd
  • A nsvar og fælleskab
  • G læde og engagement