Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen

  • Smedefod 10 a, 6392 Bolderslev
  • 73768322
Billedet på sidehoved

Samværs- og ordensregler for skolens elever.

Samværs- og ordensregler har til formål at skabe gode rammer om skolens arbejde og dagligdag, og når disse følges, medvirker alle til at fremme trivsel, tolerance og medansvar.

Du går i skole for at uddanne og udvikle dig bedst muligt.

Derfor forventer vi, at du medvirker til, at alle kan færdes trygt på skolens område, så det bliver et rart sted at være.

Det vil med andre ord sige, at du har ret til at kunne forvente ro og orden i timerne, så du har mulighed for at få lært noget og ikke spilder tiden.

Deraf følger naturligt, at skolen forventer, at du skal udføre det arbejde, som dine lærere pålægger dig som et led i undervisningen, ligesom du skal følge de anvisninger, der gives dig vedrørende dit skolearbejde og færden.

Skolen forventer også, at du er med til at holde lokaler, gange og opholdsområderne ren og lægger alt affald i affaldskurvene.

Enevidere forventes det, at du tager hensyn til dine kammerater og hjælper de svagere.

Derudover skal følgende overholdes:

  1. Ingen må forlade skolens område i skoletiden uden en lærers tilladelse
  2. Du skal følge reglerne for hvert enkelt storrum
  3. Klassen sørger for oprydning efter skoledagens afslutning
  4. Indtagelse/fordeling og transport af rusmidler, narkotiske stoffer og alkohol i en hvilken som helst form vil medføre de strengeste sanktioner skolen til enhver tid måtte have til rådighed og lovhjemmel for.
  5. Hærværk ud over en bagatelgrænse bliver politianmeldt

Alle på skolen bør vise hjælpsomhed og optræde venligt dvs:

Vær mod andre, som du ønsker, andre skal være mod dig.